Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/klimakes/oessalonikh-xamenh-polh

Θεσσαλονίκη, χαμένη πόλη

Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου, «Θεσσαλονίκη, όψεις μιας αρχαίας μητρόπολης», University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2020