Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/klimakes/nai-mporei

Ναι, μπορεί

Κάθε μήνα, σας προτείνουμε έναν τρόπο για να διασχίσετε 90'' της ζωής σας. Τι ψυχή έχουν;