Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/klimakes/sto-nao-toy-sthooys

Στο Ναό του Στήθους