Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/pyxides/karabi-karabaki-poy-pas-me-tetoio-kairo

Καράβι καραβάκι, πού πας με τέτοιο καιρό;