Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/poiisi-kai-pezografia/o-allos-ioystinianos

Ο άλλος Ιουστινιανός