Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/komiks/o-episkepths-me-to-aixmhro-penaki

Αλτάν, ο επισκέπτης με το αιχμηρό πενάκι