Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/diereynhseis/metaxy-mas-gia-toys-alloys-intermedio-i

Μεταξύ μας. Για τους άλλους – Ιντερμέδιο Ι

(H μεταφραστική σχέση ως αλληγορία της ερωτικής)