Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/pyxides/sthn-giaoynte-ton-ioylio

Στην Γιαουντέ τον Ιούλιο