Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/hartaki/synenteyxh-me-thn-elenh-sborwnoy

Συνέντευξη με την Ελένη Σβορώνου