Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/pyxides/mpolibar-eisai-wraios-san-ellhnas

Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας

Αργεντινή

Oυρουγουάη