Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/hxhra-paromoia/oi-poihtes-h-fwnh-toys

Οι ποιητές, η φωνή τους