Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/eikastika/o-aggelos-ths-allothtas

Ο άγγελος της αλλότητας