Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/theatro/h-mnhmh-toy-hxoy

Η μνήμη του ήχου