Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/klimakes/o-giannhs-kazazhs-1947-2021

Ο Γιάννης Καζάζης (1947-2021)