Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/klimakes/agrafos-ki-aneipwtos

Άγραφος κι ανείπωτος