Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/klimakes/h-amfishmia-toy-erwtikoy-paooys

Η αμφισημία του ερωτικού πάθους