Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/biblia/to-ypooetiko-twra

Το υποθετικό τώρα

Βικτωρία Καπλάνη, «Μεταίχμιο», εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη 2021