Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/pyxides/sidero-me-oresteia-mageirema-me-palama

Σίδερο με Ορέστεια, μαγείρεμα με Παλαμά