Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/pyxides/oyres-o-antagwnismos-eynoei-panta-thn-karabida

Ουρές: Ο ανταγωνισμός ευνοεί πάντα την καραβίδα