Χάρτης 63 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
https://www.hartismag.gr/hartis-63/pyxides/mikri-klimaka-sterghia-kavvaloi-andreas-mitsoi-stella-serefoghloi

Μικρή κλίμακα: Στέργια Κάββαλου, Ανδρέας Μήτσου, Στέλλα Σερέφογλου