Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/poiisi-kai-pezografia/ios-kai-iwannhs

Ιός και Ιωάννης