Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/poiisi-kai-pezografia/sth-skierh-xaradra-twn-anamnhsewn

Το αλφαβητάρι των άστρων