Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/poiisi-kai-pezografia/14-9-1966

14/9/1966