Χάρτης 32 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-32/poiisi-kai-pezografia/h-oesh-toy-dieyoynth

Η θέση του διευθυντή