Χάρτης 33 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-33/komiks/oi-xartinoi-kroisoi

Οι χάρτινοι κροίσοι