Χάρτης 33 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-33/klimakes/ston-asterismo-ths-aristerhs-melagxolias

Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας

1. Ο ριζοσπαστικός στοχασμός σε ανελεύθερους καιρούς