Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/klimakes/paizoyme-ena-poihma

Παίζουμε ένα ποίημα;

Ένο Αγκόλλι: Θερμοπύλες