Χάρτης 33 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-33/poiisi-kai-pezografia/poihmata-gia-toys-alloys

Ποιήματα για τους άλλους