Χάρτης 64 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
https://www.hartismag.gr/hartis-64/tehnasmata/i-diathiki-toi-dionysi-ilioi-orghanoi-ton-oramatistwn-toi

Η Διαθήκη του Διονύση Ήλιου, Οργάνου των Οραματιστών του