Χάρτης 33 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-33/poiisi-kai-pezografia/dyo-poihmata

Δύο ποιήματα