Χάρτης 33 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-33/biblia/s-ayto-to-egxrwmo-skotadi

Σ’ αυτό το έγχρωμο σκοτάδι

Νάγια Κυριαζοπούλου, «Αφόρετος Χειμώνας», Μελάνι 2019