Χάρτης 65 - ΜΑΪΟΣ 2024
https://www.hartismag.gr/hartis-65/diereynhseis/sirtos-sta-tria-eirini-karaghiannidoi

Συρτός στα τρία – Ειρήνη Καραγιαννίδου