Χάρτης 33 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-33/hxhra-paromoia/oi-poihtes-h-fwnh-toys

Οι ποιητές, η φωνή τους