Χάρτης 33 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-33/afierwma/the-modern-greek-in-tolerable-verse-kai-h-sapfw-to-eonos-to-hoos-h-diorowsh

Από τη Σαπφώ στον Μπάιρον και στον Σολωμό. Το έθνος, το ήθος: η διόρθωση.