Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/tehnasmata/broxes-kai-alla-foinopwrina-ygra

Βροχές και άλλα φθινοπωρινά υγρά