Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/klimakes/h-dikh-moy-edessa-ii

Η δική μου Έδεσσα, ΙΙ