Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/biblia/ygro-gyali-ta-panta-rei-ta-panta-kaigetai-kai-kaiei

«Υγρό γυαλί». Τα πάντα ρει. Τα πάντα καίγεται και καίει.

Κώστας Γουλιάμος, «Υγρό γυαλί», Gutenberg 2020