Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/eikastika/eikastikh-eikonikh-pragmatikothta

Εικαστική/Εικονική πραγματικότητα

Τα εικαστικά δια μέσου των αναπαραστάσεων: μήπως το cyberspace κυριαρχεί ήδη, ανεπαισθήτως, έναντι του «περιπάτου στις αίθουσες τέχνης»;