Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/biblia/melissa-melissa-meli-polyrryto

Μέλισσα, μέλισσα, μέλι πολύρρυτο

Γιώργος Αλισάνογλου, «Κυψέλες» Κίχλη 2021