Χάρτης 66 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
https://www.hartismag.gr/hartis-66/klimakes/poiimata-poi-moi-aresoin-ipervolika

Ποιήματα που μου αρέσουν υπερβολικά