Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/dokimio/yparxiakh-apognwsh-kai-angkst-sto-oeoseboymeno-sympan-toy-seren-kirkegkor

Υπαρξιακή απόγνωση και «ανγκστ» στο θεοσεβούμενο σύμπαν του Σέρεν Κίρκεγκορ