Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/metafrash/protoy-eipwoei-kapoia-apo-tis-spoydaies-lexeis

Προτού ειπωθεί κάποια από τις σπουδαίες λέξεις