Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/poiisi-kai-pezografia/o-narkissos-ta-plasmata-ths-hsyxias

Ο νάρκισσος & Τα πλάσματα της ησυχίας