Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/poiisi-kai-pezografia/neratzia-alla-poihmata

Νεράτζια & άλλα ποιήματα