Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/hxhra-paromoia/oi-poohtes-h-fwnh-toys

Οι ποιητές, η φωνή τους