Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/klimakes/perpatw-shmainei-den-exw-topo

Περπατώ σημαίνει δεν έχω τόπο