Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/metafrash/fransis-ponz-to-sapoyni

Φρανσίς Πονζ {Το Σαπούνι}