Χάρτης 35 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-35/kinhmatografos/remember-2015-toy-atom-egoyan

«Remember» (2015), του Atom Egoyan