Χάρτης 35 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-35/moysikh/h-moysikh-xreiazetai-ton-kakish

Η Μουσική χρειάζεται τον Κακίση