Χάρτης 35 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-35/klimakes/ston-asterismo-ths-aristerhs-melagxolias-3

Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας, 3

Η ποιητική αντίσταση στην ένταξη